2010. március 13., szombat

Közlemény a Diósjenő – Kemence erdészeti magánút használatáról

A Diósjenő – Kemence erdészeti magánút használatához két engedély - egy hatósági és egy tulajdonosi - együttes megléte szükséges.

A hatósági engedélyt a természet védelméről szóló, 1996. évi LIII. tv. 38. §. (1) bekezdés „j.” pontjában meghatározottak teszik szükségessé. Ugyanis, az úthoz tartozó helyrajzi számok részei a Duna – Ipoly Nemzeti Park védett, illetve fokozottan védett területének, ahová a behajtást a fenti jogszabály szabályozza. Az illetékes hatóság: a Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Az eljárás illetékköteles, az illeték mértéke 30.000.-Ft. Az engedély nélkül behajtó természetvédelmi bírsággal sújtható!

Az út tulajdonosa, üzemeltetője, egyben a terület vagyonkezelője, az Ipoly Erdő Zrt. az út használatával kapcsolatban az alábbi joggyakorlatot tartja fenn:

Az út mindkét oldalán „Mindkét irányból behajtani tilos – kivétel engedéllyel” feliratú táblát helyezett ki és tart fenn, mivel az út közúti közlekedésre nem alkalmas.

A táblákat elsősorban a természeti értékek és az erdővagyon védelme, valamint a balesetek elkerülése érdekében helyezte ki. Az út ugyanis nem elégíti ki a közúti közlekedésre vonatkozó szabványokat, előírásokat, csupán az erdészeti utakra vonatkozó normákat.

A közúti közlekedéshez szokott járművezető számára fokozott balesetveszélyt hordoz magában a behajtás az út vonalvezetése, lejtés- és ívviszonyai, illetve az üzemi forgalom és a természeti elemek által gyakran előidézett helyzetek (pl.: fák kidőlése, vihar- és árvízkárok, vaddal való ütközés, stb.) miatt. Esetenként a közúton elvárt közlekedési információk, jelek, műszaki berendezések is hiányoznak.

Az ingatlanukat csak ezen az úton megközelíteni képes királyházi ingatlantulajdonosok, valamint az út két végén található falvak kapcsolattartása érdekében, az Ipoly Erdő Zrt. – a „Kivétel engedéllyel” táblának megfelelően – áthaladási engedélyeket adott ki, amennyiben a balesetekből származó felelősséget az igénylő felvállalta. Az oktatási, kutatási célú és táborozáshoz, szervezett túrához kapcsolódó logisztikai célú, vagy közfeladat ellátó szervezet feladatvégzéséhez szükséges behajtás lehetőségét – a kérelmező megkeresésére – szintén biztosítja az Ipoly Erdő Zrt.

A „Kivétel engedéllyel” táblával összefüggő, ilyen joggyakorlatot vitatja a két érintett települési önkormányzat. Ezért az érintettek és az eljáró hatóságok bevonásával egyeztetés kezdődött, annak érdekében, hogy a szóban forgó ügyben új, mindenki számára elfogadható, egyben jogszerű gyakorlatot találjunk.

Az egyeztetés jelenleg is folyik, annak lezárásáig is:

KÉRJÜK MINDEN KEDVES ERDŐLÁTOGATÓNKAT, HOGY A TERMÉSZETVÉDELMI, JOGI ÉS MŰSZAKI SZEMPONTBÓL IS INDOKOLATLAN GÉPJÁRMŰFORGALMAT TARTSUK AZ ERDŐ KÍVÜL!

Forrás: Ipoly Erdő Zrt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése